KONFERENCE „SÍTĚ TURISTICKÝCH ATRAKCÍ POLSKO-ČESKÉHO PŘÍHRANIČÍ" 14.10.-15.10. 2020, ŚWIDNICA  REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ >

Dvoudenní kongres představuje nejdůležitější debatu týkající se budoucnosti polsko-české turistiky, zvláště pak cestovního ruchuswidnica2 v příhraničí. Bude uspořádán v roce 2021 ve Svídnici úřadem městské obce Svídnice v úzké spolupráci s partnerem, městem Trutnov a turistickými organizacemi, jako např.: Dolnoslezská turistická komora, Dolnoslezská turistická organizace, Slezská turistická organizace, Turistická komora Polské republiky, Sdružení Barunka, Svaz obcí východní Krkonoše, Turistické informační centrum Trutnov, Krajská hospodářská komora KHK a vysokými školami vzdělávajícími budoucí personál cestovního ruchu z Polska a ČR.

Během zasedání budou představeny závěry týkající se politiky cestovního ruchu polsko-českého příhraničí a také jasně definované určující faktory a překážky v rozvoji turistiky. Budou zpracována schémata pro politiku turistiky v příhraničí, bude vytyčen směr jejího rozvoje pro budoucí léta, budou rovněž připravena programová doporučení a legislativní iniciativy pro veřejně činné orgány. Přítomní rovněž provedou zhodnocení fungování sektoru turistických služeb a definují cíle další dlouhodobé spolupráce. Předpokládá se účast cílové skupiny čítající 400-500 os.

Při příležitosti organizace kongresu bude jmenována rada pro rozvoj turistiky v polsko-českém příhraničí. K úkolům rady patří pomoc ve věcné přípravě programu a zasedání kongresu, aktivní účast na kongrese, a po jeho skončení podpora při utváření turistické politiky polsko-českého příhraničí a udržování debaty o turistice v budoucnu po ukončení projektu a jeho období udržitelnosti, integrace odvětví a jeho zastupování při jiných grémiích. 

Vydání příručky "Turistika-věc společná"představuje aktivitu bezprostředně spojenou s kongresem. Příručka má být kompendiem vědomostí týkajících se utváření cestovního ruchu v pohraničí, cenným jak pro stávající subjekty působící na tomto trhu, tak i pro ty, které se na něm teprve objeví. 

Kongresu se zúčastní cca. 350-400 osob působících v turistické branži z Polska a ČR:

 • majitelé a zaměstnanci firem v turistické branži,
 • zástupci organizací pracujících pro rozvoj turistiky,
 • pracovníci samosprávních jednotek, hospodářských a nevládních organizací,
 • firmy, které poskytují služby či nabízejí produkty pro turistický sektor, mj. IT, pojištění, doprava, stravování, průvodci, provozovatelé muzeí, vedoucí výletů,
 • primátoři, starostové měst a obcí, krajští hejtmani a maršálkové,
 • městští, obecní a krajští radní,
 • zákonodárci - poslanci a senátoři,
 • vědci zabývající se turistickou a přeshraniční spoluprací,
 • pracovníci městských, obecních a okresních úřadů a vládních institucí zabývajících se turistikou, kulturou, propagací a hospodářským rozvojem,
 • zástupci vlád a centrálních úřádů, které pracují na rozvoji turistiky a regionů, odpovídající za přeshraniční spolupráci,
 • experti v oblasti turistiky a regionálního rozvoje,
 • studenti oborů spojených s turistikou a rekreací.