Rejestracja uczestników na Konferencję  "SIECIOWE PRODUKTY TURYSTYCZNE POLSKO-CZESKIEGO POGRANICZA",

ŚWIDNICA 14-15.10.2020 została zamknięta. 

Limit uczestników został wyczerpany.

Dwudniowy kongres będzie najważniejszą debatą dotyczącą przyszłości turystyki polsko-czeskiej, w szczególności turystyki pogranicza. Zorganizowany zostanie w 2021 roku w Świdnicy przez Gminę Miasto Świdnica w ścisłej współpracy z partnerem Miastem Trutnov oraz organizacjami turystycznymi, uczelniami wyższymi kształcącymi kadry dla turystyki z Polski i Czech, przedsiębiorcami.

Podczas obrad kongresu zaprezentowane zostaną wnioski dotyczące polityki turystycznej polsko-czeskiego pogranicza, a także określone determinanty i bariery rozwoju turystyki. Wypracowane zostaną wytyczne dla polityki turystycznej pogranicza, wskazane kierunki jej rozwoju na kolejne lata oraz przygotowane rekomendacje programowe i inicjatywy legislacyjne dla organów władzy publicznej, dokonana zostanie ocena funkcjonowania sektora usług turystycznych. A także określone cele dalszej długotrwałej współpracy. 

Z okazji organizacji kongresu zostanie powołana Społeczna Rada Rozwoju Turystyki Polsko-Czeskiego Pogranicza, której zadaniem będzie pomoc w merytorycznym przygotowaniu programu i obrad Kongresu, aktywne w nim uczestnictwo, a  po jego zakończeniu  - wsparcie w kreowaniu polityki turystycznej polsko-czeskiego pogranicza i  kontynuowanie debaty o turystyce w przyszłości po zakończeniu projektu i jego trwałości, integracja branży i reprezentowanie jej głosu w innych gremiach.

Działaniami powiązanymi z Kongresem będzie wydanie podręcznika Turystyka -wspólna sprawa, który ma być swoistym kompendium wiedzy o tym, jak tworzyć turystykę na pograniczu, cennym zarówno dla uczestników rynku turystycznego jak i nowe podmioty, które dopiero na tym rynku się pojawią.