Rejestracja uczestników na Konferencję  "SIECIOWE PRODUKTY TURYSTYCZNE POLSKO-CZESKIEGO POGRANICZA",

ŚWIDNICA 14-15.10.2020 została zamknięta. 

Limit uczestników został wyczerpany.

Partnerzy projektu zorganizują praktyczne warsztaty i szkolenia dla przedstawicieli branży turystycznej z Polski i Czech. Ich celem będzie ukierunkowanie DSC 1767na współpracę, poznanie wzajemnych podobieństw i różnic kulturowych, obalenie stereotypów, zaznajomienie z najistotniejszymi przepisami prawa i różnicami w tych przepisach występujących po obu stronach polsko-czeskiego pogranicza. Dotyczyć będą m.in.:

 • Środowisko vs Turystyka. Kiedy mówimy o zrównoważonym rozwoju?
 • Kształtowanie rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych
 • Kształtowania produktów turystycznych (w tym sieciowych) i zarządzania nimi,
 • Psychologia obsługi Klienta
 • Wybrane obiekty dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa smaku na polsko-czeskim pograniczu
 • Jak skutecznie promować obszar i produkt turystyczny?
 • Gościnność usługowa jako model biznesowy
 • Znaczenie JST dla rozwoju innowacyjności turystycznej oferty regionalnej
 • Aplikacje mobilne i oprogramowanie IT jako narzędzia wspomagające rozwój turystyki
 • Budowania oferty i skutecznej jej sprzedaży turystom
 • Projekty polsko-czeskie. Jak znaleźć, partnera, wykreować pomysł i zdobyć dofinansowanie
 • Atrakcje polsko-czeskiego pogranicza. Szkolenie dla pilotów wycieczek; -VAT i CIT w branży turystycznej
 • Nowe trendy i zjawiska w turystyce -Marketing innowacji i kontrowersji na rynku turystycznym
 • Marketing emocjonalny w turystyce.

Odbędą się 24 spotkania warsztatowo-szkoleniowe dla grup ok. 15-20 osobowych. Działania te dedykowane są dla uczestników szeroko pojętej branży turystycznej, w tym m.in. pracowników biur podróży oferujących usługi turystyki przyjazdowej do Czech i Polski, właścicieli i pracowników atrakcji turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników, podmiotów gospodarczych działających w branży turystycznej i gastronomicznej, przedstawicieli samorządu terytorialnego i gospodarczego, organizacji pozarządowych i gospodarczych działających na rzecz turystyki, przedstawicieli świata nauki zajmujących się turystyką, współpracą transgraniczną, studentów kierunków turystka i rekreacja, pracowników informacji turystycznych, restauracji, hoteli, pensjonatów, itp.