Mój program

Poczujmy się lepiej na naszym Osiedlu!

#BEZPIECZEŃSTWO

- doświetlenie i montaż świateł odblaskowych na drogach przy przejściach dla pieszych

- reorganizacja miejsc parkingowych  na drogach jednokierunkowych poprzez wyznaczenie skośnych linii parkowania

- rozszerzenie miejskiego monitoringu wizyjnego na newralgiczne punkty osiedla

#ESTETYKA

- podjęcie współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową i wspólnotami w zakresie poprawy estetyki miejsc zielonych i małej architektury (ławki, place zabaw etc.) naszych podwórek

#MŁODZIEŻ

- zwiększenie oferty i  intensywne propagowanie informacji  o możliwościach spędzania wolnego czasu

- stworzenie parku Street Workout

#SENIORZY

- wzmocnienie aktywności starszego pokolenia poprzez naukę konkretnych umiejętności pozwalających odnaleźć się we współczesnym świecie

- tworzenie projektów integracji międzypokoleniowej

- wsparcie dla organizacji życia towarzyskiego seniorów

#INTEGRACJA

- aktywizacja społeczności poprzez wzbudzenie u jej członków potrzeby i chęci do działania na swoją rzecz